> wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Geloven in Nederland spreekt niet meer vanzelf. Toch zijn mensen nog steeds op zoek naar zingeving en geestelijke verdieping.
Doopsgezinde gemeenten willen dan ook een open plaats zijn waar ruimte is om zonder de druk van leerstellingen na te denken over geloof en leven en om vorm te geven aan spiritualiteit. De bijbel vormt hierbij het uitgangspunt. Verspreid over Nederland vormen zij kleine christelijke geloofsgemeenschappen zonder hiėrarchische structuren. 

In deze traditie is er ruimte voor verschillen. De geloofsgemeenschappen kenmerken zich door een grote vrijheid van geloofsbeleving. Het is ook een vrije keuze om lid te worden van de gemeente waarbij mensen worden gedoopt op grond van een zelf geschreven belijdenis. Natuurlijk kun je ook als vriend of belangstellende mee doen in de gemeente. Geloof en leven, woorden en daden zijn voor Doopsgezinden onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zij vinden het daarom belangrijk om te werken aan vrede. Steeds proberen zij te zoeken naar verbondenheid, saamhorigheid, respect en naastenliefde. Dit gebeurt in de vieringen en in diverse activiteiten door de week. 

Wult u meer weten over de doopsgezinden klik dan hier.

 
  Meer informatie  
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2022 Doopsgezind.nl