ring zwolle > nieuws

Nieuws

Vemaningspad 2020 jaar uitgesteld vanwege coronavirus.
20 maart 2020
Gezien de omstandigheden omtrent het coronavirus en de mogelijkheid dat dit niet binnen 2 maanden vanaf nu achter de rug zal zijn, heeft het dagelijks bestuur van de Ring Zwolle in overleg met de organisatoren met pijn in het hart besloten de jaarlijkse fietstocht langs Doopsgezinde kerken 2020, ook wel  ‘het  Vermaningspad ’ genoemd, een jaar op te schorten.  
Voor alle deelnemers willen we graag op safe spelen.  Alle reeds gedane voorbereidingen blijven in tact en het is de bedoeling om volgend jaar  - dus in 2021 – elkaar in de ring Zwolle op Hemelvaartsdag al fietsend ( of autorijdend ) te ontmoeten.
Meer informatie bij Tineke de Vries, tel: 06.25363195


Pers bericht 't Lam te Blokzijl

Pers bericht 't Lam te Blokzijl
PERSBERICHT: Einde van het seizoen t Lam ontmoet Met de annulering van de activiteiten van t Lam ontmoet tot 1 juni is het seizoen 2019/2020 vervroegd tot een einde gekomen Tot onze spijt moeten wij t Lam ontmoet Barbara Lok (Tribute to Michel Legrand) op 17 april annuleren.
Het is de tweede keer op rij dat we moeten ‘afzeggen’. t Lam ontmoet i.s.m. Schrijversfestival Steenwijk: Clairy Polak is niet door gegaan. Ook het concert in mei, i.s.m. het Comité Welzijn Ouderen voor de oudere inwoners van Blokzijl, vervalt. Daarmee is dit seizoen helaas nu al tot een einde gekomen! Voor diegenen die kaarten hadden gekocht voor Clairy Polak: u kunt de kaarten tot 15 april terugbrengen naar het verkoopadres waar u ze heeft gehaald.  


Afgelastingen in (DG) Blokzijl
De bestrijding van het coronavirus vraagt om ingrijpende maatregelen én solidariteit.
Als gevolg hiervan gaat de uitvoering van de Johannes Passion op 5 april 2020 niet door. Het zal volgend jaar in de periode voor Pasen 2021 worden uitgevoerd.
Ook gaat de uitvoering van Messiaen’s Quatuor pour la Fin du Temps op 26 april niet door. Dit concert zal later dit jaar  worden uitgevoerd.
Nadere berichtgeving voor mensen die al kaarten hebben gekocht of gereserveerd volgt zo spoedig mogelijk.
N.B.: De Cantate 66 ‘Erfreut euch, Ihr Herzen’ in de Grote Kerk op 19 april, is ook tot nader order geannuleerd.


Samen comforters maken (datum onder voorbehoud).
Comforters zijn lappendekens die wereldwijd in veel Doopsgezinde gemeenten  gemaakt worden. Deze dekens worden verstuurd naar mensen in b.v. vluchtelingenkampen. Vorig jaar is er een grote zending naar Lesbos gegaan en komend najaar is het de bedoeling dat veel dekens verstuurd worden naar vluchtelingenkampen in Jordanië.
In veel Ringen en Gemeenten zijn er groepen mensen die regelmatig bij elkaar komen om met elkaar comforters te maken.
Hopelijk is er in de Ring Zwolle ook belangstelling. Daarom wordt er op vrijdagmiddag 15 mei een eerste bijeenkomst gehouden in ’t Vermanings’uus in Giethoorn.
Jeannette Stenvers en Marjan Huisman komen helpen bij de start. Zij laten zien en leggen uit wat de bedoeling is.
Iedereen die  geïnteresseerd is kan meedoen.  Er zijn veel verschillende dingen te doen, zoals knippen of snijden van stof, spelden, naaien , knopen enz.  Het is dus niet noodzakelijk om een volleerd handwerkster of handwerker te zijn. Samen aan de slag geeft verbondenheid en plezier.
We hopen op veel nieuwsgierige mensen, dan wordt het vast een gezellige en nuttige middag.
Om zicht te krijgen op wie er komen en ook om gericht informatie te kunnen sturen graag even opgeven bij
Janneke Bakker-Kikstra
Burg. Nilandtweg 20, 8356HM Blokzijl
jannekekikstra@planet.nl  tel. 0612253190


Actie voor de Voedselbank Zwolle.
Binnen het Diaconaal Platform Zwolle is het idee opgekomen om de Voedselbank te ondersteunen met een voedselactie.
De horeca Zwolle heeft het afgelopen weekend z’n voorraad geschonken aan de Voedselbank Zwolle. Dit is voor de korte termijn belangrijk. Voor de langere termijn is er structureel meer nodig.
Op dit moment merkt de Voedselbank Zwolle dat de aanvoer in natura stagneert doordat kerken, scholen en andere organisaties gesloten of niet actief zijn.
In principe koopt de Voedselbank zelf geen voedsel, omdat men, naast helpen van mensen, ook wil voorkomen dat goed voedsel wordt weggegooid.
In de huidige situatie is men het meest geholpen met giften en andere donaties. De Voedselbank kan bij de supermarkten tegen inkoopprijs kopen waardoor het geven van donaties nu extra belangrijk en aantrekkelijk is. Bovendien is het goedkoper, effectiever en veiliger dan een voedselactie doordat er geen menselijk contact is.
Men volgt hierbij nauwgezet de voorschriften van RIVM en de Voedselbanken Nederland.
Het Diaconaal Platform wil de Diaconieën en de leden van de kerken oproepen om (extra) te geven aan de Voedselbank Zwolle, zodat de voedselvoorziening van alle Zwollenaren gegarandeerd is.
Het IBAN-rekeningnummer is:
NL 56 INGB 0001 4861 19
t.n.v. Voedselbank Zwolle e.o.
o.v.v. Aankoop voedsel.


Overlijden Ds. Schepperle

Overlijden Ds. Schepperle
Op 22 februari j.l. is George Schepperle na een kort ziekbed plotseling overleden. Hij was 20 jaar predikant van de doopsgezinde gemeente Zwolle.
De mede door zijn initiatief opgerichte gespreksgroep is geworden tot het huidige DoReVocaal.
Hierbij een afbeelding van de rouwadvertentie.


Intervieuw met Clairy Polak

Intervieuw met Clairy Polak
Onderwerp van het intervieuw is de roman "Voorbij, voorbij" van Clairy Polak Tot onze grote spijt komt Clairy Polak vrijdag 20 maart niet naar Blokzijl.
Zoals bekend heeft het Ministerie van VWS besloten om bijeenkomsten van meer
dan 100 deelnemers voorlopig af te gelasten.
Wij geven uiteraard graag gehoor aan de oproep om respect te hebben voor
elkaars gezondheid.
Dat betekent dat de uitverkochte ontmoeting van t Lam ontmoet, i.s.m. het
Schrijversfestival Steenwijk, niet doorgaat. Het is nog niet duidelijk of Clairy Polak op een ander moment komt.
Wanneer er voor een nieuwe datum wordt gekozen.
Bewaart u voorlopig de gekochte kaarten en houdt u de media en websites
www.hetlamontmoet.nl en www.schrijversfestival.nl in de gaten!


't Lam in Gesprek / Ronde Tafel gesprek
Helaas zijn de voorbereidingen nog niet afgerond, een definitieve aankondiging volgt. Inleider is nog niet bekend. Gespreksleider is ds. Tom Rijken. Georganiseert door Doopsgezind Blokzijl en PKN Blokzijl


123
 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl