ring zwolle > nieuws

Nieuws

Gespreksavond in de Vredesweek: Slaapt u ook zo slecht omdat het oorlog is?
Gesprek met drie inleiders over vredesgetuigenis in een tijd van oorlog in Oekraine.
Fulco van Hulst, doopsgezind voorganger, Jan Groot, uit de Dominicaanse gemeenschap en Daan Savert, pacifist, catholic worker.
Marlies Tjallingii, quaker, leidt het gesprek na de inleidingen.
Andere visies, vrouwen, remonstranten, militairen zeer welkom voor een breed gesprek.
Fulco van Hulst heeft een artikel over dit onderwerp geschreven in AdRem, het landelijk blad van de Remonstranten.
Het is via deze link te lezen: https://www.remonstranten.nl/adrem/jaargang-2022/september-2022/vredestheologie-in-tijd-van-oorlog/
Programma Vredesweek 2022
Dit jaar is er een programma-onderdeel in de Wolweverstraat!
De inleiders zijn mannen, daarom met name vrouwen gevraagd om het thema van hun kant te belichten.
Uiteraard zijn mannen ook welkom om over dit lastige onderwerp, Pacifist of niet?, wapens aan Oekraine leveren of niet?, mee te praten.
Zondag 18 sept 9:30 uur oecumenische vredesviering in de basiliek
Het is een mooie en lange traditie om aan het begin van de vredesweek een oecumenische viering te houden. We doen dit als Doopsgezinden en Remonstranten samen met de Oosterkerk, de RK Thomas a Kempis parochie, de lutherse gemeente, de basisgemeente de Werkplaats. Na twee jaar achtereen uitgeweken te zijn naar de avond door Corona, kunnen we nu de viering weer ’s ochtends houden zonder anderhalve meter afstand. Aan deze vredesviering wordt meegewerkt door de Zwolse cantorij olv Rudie Altelaar, die ook het orgel zal bespelen.                                                
Het thema is Generatie Vrede. Generatie Vrede verenigt burgers die in actie willen komen voor vrede, over grenzen en dwars door verschillen in huidskleur, gender en klasse heen. Van de generatie die zich nog herinnert hoe mensen massaal de straat op gingen tegen kernwapens, tot een nieuwe generatie jongeren die zich steeds meer zorgen maakt over hún toekomst. En zich zorgen maakt over de invloed van geld, de mammon, hebzucht.
Voorgangers zijn pastor André van Boven  van de RK parochie, ds. Margo Jonker van de lutherse gemeente en ds. Iemke Epema van de Oosterkerk. Ook vanuit de basisgemeente en de doopsgezinde en remonstrantse gemeente is er vertegenwoordiging. Naderhand is de koffie in de onze kerk. Daar is ook oppas en kinderkring. De kinderen van de kinderkring gaan eerst naar de basiliek en maken het begin van de dienst daar mee. Dan lopen ze samen naar de Wolweverstraat, waar hun ouders zich later bij hen voegen bij het koffiedrinken. U wordt uitgenodigd uw eigen mok mee te nemen voor de koffie, maar als u er geen bij zich heeft kunt u er in de kerk een krijgen.


Dopers Leerhuis Heerenveen, 2022-2023

Dopers Leerhuis Heerenveen, 2022-2023
Het programma van het Dopers Leerhuis in het Noorden 2022-2023 is bekend. Dit keer weer met nieuwe gezichten en een combinatie van nieuwe, indringende en boeiende onderwerpen. Wat het nieuws praktisch niet haalt krijgt hier een podium. Wij hopen velen op deze bijeenkomsten te mogen begroeten.
De bijeenkomsten worden gehouden in de Menniste Wurkpleats van de doopsgezinde gemeente Heerenveen en Tjalleberd, Kerkstraat 36.
Graag uw opgave vóór 1 september aanstaande bij mij: Pieter Post, pbpost1958@gmail.com, of via de gewone telefoon 0513-785542. Gelieve in te spreken. Lees meer >>

Kort durende fotoexpositie Doopsgezinde kerk Steenwijk 13 juli 15.30 uur
Aan leden en belangstellenden,
A.s woensdag 15.30 uur is er afsluiting van een kort durende fotoexpositie, gemaakt door en met jong/volwassen asielzoekers uit Luttelgeest door Stichting de Vrolijkheid. Mogelijk zag u in de kerkdienst van afgelopen zondag de halve expositie. Sinds maandag j.l. hangt alles er.
Het is kort en vluchtig. Ook voor hen zelf het staat onder druk. Het is nog geen vakantie. De jongeren gaan ook naar school.
Bij deze van harte uitgenodigd om met koffie/thee en een vruchtentaartje af te sluiten met een verhaal over het werk van Stichting de Vrolijkheid in Azc's.
Tijd 15.30-16.30 uur. Daarna pakken zij in.
Een een week later begint dan de zomerexpositie in de kerk.
Namens Galerie De Vermaning.
Jan Piet van den Berg jpaberg@live.nl  0619629996
Een bericht over u komst is fijn; als u dat vergeet ook welkom.
Ringdag Ring Zwolle, zondag 9 oktober

Ringdag Ring Zwolle, zondag 9 oktober
In 2022 mag de Doopsgezinde gemeente Blokzijl de jaarlijkse ringdag van de ring Zwolle verzorgen. Deze dag wordt gehouden op zondag 9 oktober. Wij nodigen u allen van harte uit om mee te gaan varen.
Opgave bij de eigen gemeente voor 15 september.


Lees meer >>

Zomer Expositie Blokzijl 31 juli-21 augustus (kerk open di-zo, 11-17 uur)

Zomer Expositie Blokzijl 31 juli-21 augustus (kerk open di-zo, 11-17 uur)
Ook deze zomer is er weer een zomer expositie in de kerk. De coördinatie van de expositie ligt bij Alie de Boer. In de vorige jaren toonde ze samen collega’s eigen werk.
Tegelijkertijd is er in de kerk informatie voor belangstellenden over VDG Blokzijl. De kerk is alle dagen open van 11:00 tot 17:00 uur, behalve op maandag.

Klimaatmars 19 juni 2022 Rotterdam

Klimaatmars 19 juni 2022 Rotterdam
Na 6 november in Amsterdam is er nu een klimaatmars in Rotterdam.
Vertrek is om 13.00 uur van de Binnenrotte.
Voorafgaand id er een Interreligieuze klimaatviering in de Laurenskerk in Rotterdam om 11.30 uur (vlak bij de Binnenrotte).
Mijn plan is om er naar toe te gaan, samen met enkele mensen van de Iona Community Nederland.
Wil je daarbij aansluiten? Hartelijk welkom!
Meld je even op mijn mobiele nummer 05 547 83 582, dan houden we contact.
Aart Hoogcarspel

123456
 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl