ring zwolle > nieuws

Nieuws

Activiteiten in 't Lam, Blokzijl
06 januari 2022    Film in ’t Lam   
The Hunderd Foot Journey     Vermaning 19.30 uur

16 januari 2022    ’t Lam ontmoet
Kindervoorstelling: De man met het stenen hart.   Vermaning 15.00 uur


Comforters maken in de Ring Zwolle op vrijdag 26 november
Comforters maken in de Ring Zwolle op vrijdag 26 november
Met een groepje van 12 mensen waren we vrijdagmiddag in de vermaning aanwezig. Uit Blokzijl, maar ook uit de doopsgezinde gemeente Zwolle, Steenwijk en Giethoorn.
Marjan Huisman en Jeannette Stenvers hebben ons met ondersteuning van beelden meegenomen naar de geschiedenis van het maken van comforters (lappendekens). Ook kregen we te zien hoe er nu wereldwijd gewerkt wordt aan het maken van deze dekens en waar ze terecht komen. Bijzonder om te horen wat het honderdjarige MCC vanuit Amerika allemaal voor hulpwerk opgezet heeft.
Hierna gingen we zelf aan de slag. Lapjes snijden, heel precies, lapjes uitleggen zodat er een mooi patroon ontstaat en ook knopen en spelden van comforters die al bijna klaar zijn.
Iedereen was enthousiast en met meenemen van het nodige “huiswerk ”vertrokken we weer. We hebben af gesproken dat we in het nieuwe jaar een nieuwe bijeenkomst plannen.
The hill we climb (Amanda Gorman) door Fride Bonda
Het was in een week dat ik somberde over de wereld van vandaag, vanwege de vele plekken waar mensen als u en ik worden ingezet als oorlogswapens; waar mensen op zoek naar veiligheid aan hun lot worden overgelaten of bewust worden onthouden van water en voedsel. Zelfs nu ik het opschrijf zit ik hier hoofdschuddend achter mijn computerscherm. 
In die week las ik het gedicht van Amanda Gorman, The hill we climb, de heuvel die we beklimmen.
En werkelijk, er viel een lichtglans in mijn somberte. Lees meer >>
Wolwever december 2021 - januari 2022
Lees meer >>

Wolwever november 2021
Lees meer >>

Preek van de Leek, Emmeloord (Bijeenkomst geannuleerd vanwege Corona situatie)
Onder de titel De ander eerst, over de waarden van het burgerschap, houdt professor dr. S.Schaap uit Emmeloord op 14 november om 15.00 een lezing in de Doopsgezinde Gemeente Noordoostpolder, Smeden 1, Emmeloord.
In deze lezing komt de vraag aan de orde hoe burgers zich onderling verhouden. Wat de één als zijn grondrecht beschouwt, is ook het grondrecht van de ander. Kwesties als morele integriteit, tolerantie en ideeën over goed en kwaad zullen de revue passeren.
Na zijn studie aan de Hogere Landbouwschool studeerde Sybe Schaap filosofie, waarin hij op het marxisme promoveerde. Hij heeft hoogleraarschappen o.a. aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en de universiteit in Praag vervuld. Hiernaast is hij ook dijkgraaf geweest en voorzitter van de Unie van Waterschappen. Tenslotte was hij 12 jaar senator in de Eerste Kamer voor de VVD.
Een Preek van de Leek is geen gewone kerkdienst. De Doopsgezinde Gemeente stelt haar kansel ter beschikking aan iemand die zijn stem in het maatschappelijk debat roert. Dit past helemaal bij het gedachtegoed van deze vrijzinnige geloofsgemeenschap, waarin men in alle openheid en met respect voor de ander discussies over religie en maatschappelijke kwesties voert. De Preek van de Leek is nog geen traditie in de Noordoostpolder, maar de Doopsgezinde Gemeente wil deze graag gaan opzetten en nodigt iedereen die hiervoor belangstelling heeft uit. De middag wordt muzikaal opgeluisterd door Piet en Paulien Talsma.
Aan deze Preek van de Leek zijn geen kosten verbonden. De gemeente hanteert de coronarichtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid.
Als u de lezing wil bijwonen, kunt u zich tot uiterlijk 13 november opgeven bij Gerrit Heeringa, e-mail: gerrit@famheeringa.com

Twee activiteiten in 't Lam in Blokzijl
Eerste Liefde
Eerste liefde is een kort verhaal van de Ierse schrijver en dichter Samuel Beckett (1906-1989).  
Eerste Liefde (premier amour) is een ontroerend en merkwaardig liefdesverhaal van een man die vertelt over zijn eerste en enige liefde. 
Hoewel het oorspronkelijk geen toneeltekst is, werd het in 1995 door regisseur Ger Thijs vertaald en succesvol op toneel uitgevoerd.
Krisjan Schellingerhout studeerde in 2010 af aan de acteursopleiding van de Toneelacademie in Maastricht. 
Hij was betrokken bij diverse producties van onder meer Orkater, Onafhankelijk Toneel, Toneelgroep Maastricht, Toneelmakerij, Het Zuidelijk Toneel, Toneelschuur, YoungGangsters en Theater Utrecht. Hij speelde Eerste Liefde tijdens het Monologenfestival in Amsterdam in juni van dit jaar.
De eindregie is van Bram van der Kelen.
T Lam ontmoet: Eerste Liefde, monoloog van Samuel Beckett door Krisjan Schellingerhout
Vrijdag 19 november   t Lam, Breestraat 2 in Blokzijl
Aanvang: 20.15 uur      € 7,50 per kaartje.
Reserveren noodzakelijk: karin@karinklomp.nl
Everlasting moments 
De film speelt in Zweden aan het  begin van de twintigste eeuw. Het huwelijk van Maria (Heiskanen) met dokwerker Sigrid (Persbrandt) is niet bepaald  goed te noemen; hij zuipt, hij gaat vreemd en hij slaat haar in elkaar. Maria vindt troost door te experimenteren met een in een loterij gewonnen fotocamera. Ze blijkt talent te hebben. De oude Zweedse meester Troell, een Europese filmauteur die al ruim veertig jaar rustig bouwt aan zijn oeuvre, baseerde het scenario op een waargebeurd familieverhaal. 
Film in t Lam: Everlasting Moments
Donderdag 2 december   t Lam, Breestraat 2 in Blokzijl
Aanvang: 20.00 uur     € 7,50 per kaartje.
Reserveren noodzakelijk: karin@karinklomp.nl
Beiaard, najaar 2021
Lees meer >>

123456
 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl