ring zwolle > nieuws

Nieuws

Comforters maken in de Ring Zwolle, start uitgesteld
In de Ring Zwolle is het plan om met leden van de ringgemeenten comforters en tasjes te maken voor vluchtelingen in Jordanie en Syrie. Doopsgezind Wereldwerk coordineert de hele actie en zorgt voor verzending.

Zie ook het bericht over verzending van een aantal comforters en tassen met leermiddelen en toiletartikelen op de website van de Ring Zwolle.
Janneke Bakker (Blokzijl) organiseert een eerste bijenkomst, maar die wordt uitgesteld. Zij schijft hierover:

Dag allemaal,
Het plan om op 20 november in Giethoorn samen te beginnen met het maken van comforters (lappendekens) , laten we toch maar varen. Misschien mag er volgende week wel weer wat meer, maar het blijft ongemakkelijk.
Ik hoop in het voorjaar met een nieuwe datum te komen en dat we dan echt kunnen beginnen. Intussen kunnen er natuurlijk wel  tassen gemaakt worden, want de actie gaat wel gewoon door. Een tasjespatroon kan ik indien gewenst door mailen.

Veel sterkte allemaal, blijf gezond en een hartelijke groet van Janneke Bakker-Kikstra


Optreden Kees Posthumus geannuleerd
Beste mensen,
De Wolweverkerkenraad van de Doopsgezinde – en Remonstrantse Gemeenten in Zwolle is solidair met alle Nederlanders die geraakt zijn door Covid-19.
We mogen kerkdiensten houden, maar we hebben besloten het toch niet te doen.
Naast de viering van zondag 8 november wordt ook het optreden van Kees Posthumus op 15 november geschrapt.
Het optreden voor een handjevol publiek in een verder lege kerkzaal zal geen sfeer scheppen.
We gaan Kees pas weer uitnodigen wanneer we de zaal helemaal mogen vullen en hopen jullie dan te mogen verwelkomen. Dat zal dan pas na de coronacrisis zijn.
Helaas, het is niet anders.
De Wolwever Kerkenraad


Bedankbrief comforters en tassen

Bedankbrief comforters en tassen
Het afgelopen project voor het maken van comforters en tassen voor vluchtelingen was een groot succes! Coördinatoren Jeannette Stenvers en Marjan Huisman hebben een bedankbrief geschreven. Lees meer >>


Gewetensbezwaren militaire dienst (ook voor meisjes)
Dienstplicht bestaat nog! Doopsgezinden hebben zich al lang sterk gemaakt voor de mogelijkheid om dienst te weigeren vanwege gewetensbezwaren. Onderstaande artikelen geven hier meer informatie over.
(Groot)ouders kunnen dit bespreken met hun (klein)kinderen.

Meisjes, teken op tijd gewetensbezwaren aan 
Meisje van zeventien krijgen net als de jongens een brief van Defensie omdat zij militair dienstplichtig zijn (Trouw, 23 oktober). De opkomstplicht is afgeschaft, maar in een crisissituatie kan de opgeschorte dienstplicht zomaar weer gelden. Het is voor meisjes én jongens met gewetensbezwaren tegen de militaire dienst, bijvoorbeeld op geloofsgronden, van groot belang te weten dat zij in reactie op die brief van Defensie schriftelijk moeten melden dat zij gewetensbezwaren aantekenen. Als de dienstplicht in een crisissituatie plots wordt ingevoegd, is dat te laat.
Kees Nieuwerth (erkend gewetensbezwaarde en burgerdienstplichtige), Gasselternijveen

Gelijke rechten
Jongens en meisjes in dit land hebben gelijke rechten en plichten, aldus minister Bijleveld van defensie afgelopen week. Alle zeventienjarigen worden ingeschreven voor de dienstplicht. Men haalt alles uit de kast om vrouwen te enthousiasmeren voor Defensie. Maar als je fronsende wenkbrouwen kreeg, vanwege onoverkomelijke gewetensbezwaren, is het goed om te weten dat je een beroep kunt doen op de wet gewetensbezwaren militaire dienst. Dit is in de Grondwet geregeld.
Jan Hajer, Vries


De voorstelling: “Dwars door de Bijbel” is binnenkort toch te zien in de Wolweverkerk.
Op zondag 15 november 2020 speelt Kees Posthumus de voorstelling "Dwars door de bijbel" . In verband met de Corona maatregelen zijn er twee voorstellingen in de Wolweverkerk. Om 10 uur neemt Kees de aanwezigen mee in een avontuurlijke reis. Bij de voorstelling kunnen, zoals het er nu uitziet, 25 mensen aanwezig zijn met inachtneming van de corona maatregelen.
Opgave met naam en tel. nummer vooraf bij Dieneke Dijksma. Mailadres: secr.dgzwolle@gmail.com.
(Mocht het door nieuwe maatregelen niet doorgaan stellen we jullie tijdig op de hoogte)
De voorstelling duurt ruim een uur en is zonder pauze.
De Wolwever gemeente nodigt belangstellenden van harte uit te komen kijken.
Voor informatie: Tineke de Vries, tdevriesdrent@gmail.com of 06.25363195

Het is de bedoeling om deze voorstelling te streamen, zodat ook vanuit huis gekeken kan worden.
Lees meer >>


8e Ronde Tafel Gesprek , Thema: 75 jaar Vrede en Veiligheid
Dinsdag 20 oktober 2020 om 20.15 uur
t Lam, Breestraat 2 in Blokzijl
Inleider: Brigadegeneraal Roland de Jong

7
5 jaar Vrede en Veiligheid; hoe vanzelfsprekend is dat?   In t Lam in Blokzijl worden sinds een paar jaar ronde tafel gesprekken gevoerd. 
Voor iedereen toegankelijk en over actuele onderwerpen die ons bezighouden.
Bedoeld als uitwisseling en overdenking.
In ons 8e Ronde Tafel Gesprek gaan we met elkaar in gesprek over ervaringen en visies om vrede en veiligheid te bevorderen in onze samenleving. Geen theorie maar praten over wat we zelf kunnen bijdragen aan een vreedzame omgeving en samenleving. 
Brigadegeneraal de Jong is bereid om als inleider zijn persoonlijke overwegingen op dit thema als militair met ons te delen. Hij zal aangeven hoe we al 75 jaar vrede hebben in ons deel van de wereld, wat het ons heeft gebracht en hoe we deze vrede kunnen doorgeven. 
Brigadegeneraal de Jong is Commandant 43 Gemechaniseerde Brigade, gelegerd op de Johannes Postkazerne in Havelte. 
De gespreksleider is Pieter Muller.  Entree is €5,00 voor de koffie en thee. Om het als een gespreksgroep hanteerbaar te houden is de deelname beperk tot maximaal 20 personen. Opgave kan per mail naar: pmuller2@freeler.nl


Internetdienst 27 september 2020 - De boodschap van het Bovenwiede


Aan jou de Vrijheid
Aan jou de Vrijheid, dat is de titel van de expositie van 32 leerlingen van de kunstgroep van 4 HAVO en 4 VWO, met tekeningen en werkstukken in de Doopsgezinde Kerk aan de Onnastraat 10. In het kader van 75 jaar Bevrijding gaven tekenleraar Ben van Haaster en zijn collega Natasja des Santos de leerlingen de opdracht dit thema uit te beelden. Lees meer >>


1234
 
  Meer informatie  
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl