ring zwolle > nieuws

Nieuws

Bij de dienst van 10 februari
De predikant, die op 10 februari zou voorgaan, ds. Joost Rselaers, is verhinderd om te komen. In zijn plaats zal nu komen ds. Heine Siebrand uit Odijk. Hij is godsdienst filosoof en is (studenten)predikant geweest in de Remonstrantse Gemeentes Groningen en Utrecht en is sinds 2014 met emeritaat. Hij promoveerde in 1988 aan de Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift over Spinoza. Ds. Siebrand schreef diverse boeken, o.a. Voetangels en klemtonen (samen met ds. Yvonne Hiemstra, 2013) over vrijzinnig geloven en Fantoomreligie o.a. over fantoom, verbeelding, verborgen geloof en rolverwisseling (2015).
Ronde Tafel Gesprek
Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws over de toekomst van de veehouderij in Nederland.
Verschillende, veelal negatieve, visies passeren de revue in krant, op TV en in social media. Lees meer >>
Verslag Worldfellowships Day 2019
De Ring Zwolle heeft op 28 januari 2019 de World Fellowshipday gehouden op het Buitengoed Fredeshiem te Steenwijk (de Bult).
Een door Doopsgezinden en Remonstranten druk bezochte bijeenkomst. Lees meer >>
Liedjes en gedichten van Willem Wilmink
Wat hadden we zin in vrijdagavond 25 januari: volle bak, mooi programma en als verrassing de verkoop van de verleden week verschenen biografie van Willem Wilmink geregeld!De avond over Willem Wilmink op vrijdag 25 januari kwam te vervallen wegens ziekte. De bijeenkomst is verplaatst naar vrijdag 8 februari, zelfde tijd en plaats. Lees meer >>
Ionavieringen in de Wolweverstraat
Dit voorjaar zijn er 3 Ionavieringen gepland.

Op 3 februari, 3 maart en 7 april ben je hartelijk welkom om mee te vieren, mee te praten, mee te zingen en mee te luisteren.

Zaterdag 12 januari is de presentatie geweest van het boek VIEREN met teksten van de Wild Goose Resource Group. Dat boek biedt een schat aan nieuwe vertalingen van teksten van de Iona Community. We zullen daar teksten uit gebruiken.

De 3e keer valt in de veertigdagentijd. Uiteraard zal dan de aandacht daar naar uitgaan.

We beginnen om 10 uur en sluiten af met ontmoeting met koffie en thee.

Karin Janze en Aart Hoogcarspel
Buitendag voor Noord Nederland
Samen met de Friezen ( Friese Doopsgezinde Sociteit = FDS) en de Groningers
(Groningse Doopsgezinde Sociteit = GDS) organiseert de Ring Zwolle
zondag 23 juni 2019 een BUITENDAG voor Noord Nederland. Het programma begint langzamerhand vorm te krijgen
en zal zeker de moeite waard zijn om bij te wonen. We zijn in onderhandeling over een prachtige locatie. Mocht het slecht weer zijn en we een dak boven ons hoofd nodig hebben, zijn we op zoek naar een aantal Partytenten. Mocht u er een
beschikbaar willen stellen, laat het weten. Opgave bij Tineke de Vries, tel: 06.25363195 of tdevriesdrent@gmail.com .
De volgende editie zeker meer hierover. Kortom, het is de moeite waard deze datum vast te reserveren !World Fellowshipsday
. Over jou, mij, ons en zij
Voor de World Fellowshipsday verplaatsen we ons zondag 27 januari 2019 naar
Buitengoed Fredeshiem te Steenwijk. We gaan kijken en luisteren naar de
interactieve theatervoorstellingONDER ANDEREN . Hoe gaan we met elkaar
om, wat weten we van elkaar, zijn we bang voor wat we niet kennen? Zo maar
een paar vragen die de revue zullen passeren.
Het zal zeker de moeite waard worden. Ieder is hierbij uitgenodigd.
Inloop vanaf 09.30 uur. Aanvang; 10.00 uur
Adres: Eiderberg 2, 8346 KJ Steenwijk (De Bult)
Meer informatie? Tineke de Vries, 06.25363195 of tdevriesdrent@gmail.com
Kerkasiel: Ga je mee?
Vrijdag 4 januari ga ik voor in de Bethelkerk in Den Haag. In deze kerk heeft de familie Tamrazyan sinds november asiel gevonden. Om dit kerkasiel mogelijk te maken moet er continu een kerkdienst gevierd worden, want dan mag er geen inval gedaan worden.
Deze familie heeft van de rechter twee keer toestemming gekregen om in Nederland te blijven. Twee keer is de IND in beroep gegaan. Dit alles heeft de procedure extra verlengd.
Uit solidariteit met het gezin en als reactie naar de overheid, die asielprocedures veel te lang laat duren, ga ik vrijdag 4 januari voor. In mijn enthousiasme heb ik voor twee uur ingeschreven: om 18.00 uur en 19.00 uur.
In de hoop dat er mensen uit Zwolle mee willen gaan om ook een tekst of gedachte uit te spreken of muziek te laten horen.
Voor mijn eerste inspiratie denk ik aan woorden uit een psalm: Hoe lang moeten wij wachten een noodkreet van een dichter die lang in de penarie zit en wacht op perspectief. En gedachten van Etty Hillesum over hoe het is, als mensen je weg willen hebben.
Als je mee wilt, laat je het dan weten? Ik ben zelf van plan met de trein te gaan. Maar je kunt ook met de auto. Dan is het aardig als anderen mee kunnen rijden. Als je meegaat, geef dan aan hoe je gaat. En als je iets wilt doen, laat je dat dan weten?

adres van de kerk: Thomas Schwenkestraat 30, Den Haag

Hartelijke groet,Fride Bonda (fridebonda@gmail.com)

1234
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl