> nieuws

Nieuws

 
3 augustus 2022

Dopers Leerhuis Heerenveen, 2022-2023

Ter inleiding op het nieuwe seizoen
Het Dopers Leerhuis speelt in op maatschappelijke, biografische, (kunst-)historische, bijbelse en theologische thema’s. Het is bedoeld voor geïnteresseerde gemeenteleden, vrienden en niet-kerkelijken die zich willen verdiepen in thema’s die niet of nauwelijks de pers halen. Iedereen is welkom in de doorgaans gemoedelijke omgeving. Nieuwe inzichten verrijken.
Het aanbod van het nieuwe seizoen 2022-2023 ligt weer voor u. Pieter Post deed onderzoek naar levensbeëindiging, en Iris Speckmann vergelijkt het Avondmaal met seculiere maaltijden. Alpita de Jong neemt ons mee naar de eerste en voor velen onbekende koningin der Nederlanden, ‘Mimi’, nog ver vóór koningin-moeder Emma. Alex van Ligten laat ons delen in zijn ingrijpend biografische verhaal over de zelfdoding van zijn zoon Gideon waarover hij een boek schreef. Voor deze bijeenkomst is een maximum aantal deelnemers gewenst (zie verderop). De uitgestelde les over ‘Maria in de Kunst’ verzorgt Gabriël Vriens. En Johannes van der Meer neemt ons mee naar het joodse feest Vreugde der Wet en brengt die in gesprek met de Bergrede in Mattheus. Zouden christenen eigenlijk niet ook een Vreugde van de Bergrede moeten instellen?
Een verdere omschrijving van de lessen, wie de docenten zijn vindt u uitgebreid op de volgende bladzijden. Door inflatie en hogere kosten, inbegrepen de vergoedingen aan de docenten, hebben we de bijdrage moeten verhogen met twee euro.
De lessen worden verzorgd door bekende en nieuwe docenten die allemaal deskundig zijn op haar en zijn vakgebied, en het luisteren meer dan waard zijn.
Over de bereikbaarheid het volgende: De lessen vinden plaats in de Menniste Wurkpleats van de doopsgezinde kerk, Kerkstraat 36, 8441 EZ Heerenveen. Dit is bereikbaar met de auto. Er is een parkeergarage schuin tegenover. En vanaf het bus- en NS station is het ongeveer 20 minuten wandelen.
De digitale versie is gratis te downloaden van www.doopsgezindheerenveentjalleberd.nl
Wij verwelkomen u graag en hopen op een plezierig en leerzaam seizoen.
Johannes van der Meer en Pieter Post (foto voorkant).

Dopers Leerhuis in het Noorden: wie deelneemt weet waarom

Zaterdag 8 oktober 2022 | Maatschappij, ethiek, liturgie De dominee, de dokter en een niet-natuurlijke dood,  Docent: Pieter Post, Aanvang: 09:45 uur korte meditatie , Les: 10:00-12:00 uur
Lesgeld: €10,00 incl. koffie/thee

Zaterdag 5 november 2022 | Jodendom, christendom
Vreugde om Wet en Bergrede  Docent: Johannes van der Meer 

Zaterdag 3 december 2022 | Kunstgeschiedenis
Maria in de kunst  Docent: Gabriël Vriens

Zaterdag 14 januari 2023 | Doperdom/Avondmaal en seculiere groepsmaaltijden Bijeen om eten
Docent: Iris Speckmann

Zaterdag 18 februari 2023 | Biografisch Vertalen van verdriet – Alex van Ligten over de zelfdoding van zijn zoon Gideon (1975-2013)
Informatie: Pieter Post, 0513-785542: pbpost1958@gmail.com Belangrijk: Voor deze bijeenkomst is een maximum aantal van 12 deelnemers gewenst. Mocht er meer belangstelling voor zijn dan is zaterdagmorgen 4 maart een tweede mogelijkheid.

Zaterdag 18 maart 2023 | Vaderlandse geschiedenis
Een verlate kennismaking: ‘Mimi’ (1774-1837), de eerste koningin der Nederlanden
Docent: Alpita de Jong

Methodisch leren preken voor gemeenteleden
Docent: Pieter Post
Een nieuwe reeks gaat van start op:
Dinsdag 13 september 2022 De voordracht van de preek
Dinsdag 18 oktober 2022 Wijsheidsteksten uit de joodse Talmoed
Woensdag 9 november2022 De boodschap zit in de tekst zelf
Dinsdag 6 december 2022 Hoe sluit ik aan bij ‘wat er speelt’?
Het doel van deze dinsdagavonden is dat wij met elkaar een preek maken. Daar maken we huiswerk voor, en de docent voorziet dat van positieve feedback. De afgelopen drie seizoenen gaven blijk van een grote betrokkenheid van de cursisten. De uitwisselingen waren levendig. Wie voor het eerst wil meedoen kan gewoon instappen. We bespreken de feedback en krijgen les.
Aanvang: 19:30-21:30 uur
Locatie: Menniste Wurkpleats, Kerkstraat 36, Heerenveen
Opgave: Pieter Post, 0513-785542; pbpost1958@gmail
Bijdrage: €8,00 per persoon per keer, inclusief koffie/thee/kopieën


Terug
 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl