> agenda

Agenda

20 oktober 2020, 20:15 uur

't Lam in gesprek

Het thema is 75 jaar Vrede en Veiligheid; hoe vanzelfsprekend is dat? In ons Ronde Tafel gesprek willen we in gesprek gaan over ervaringen en visies om vrede en veiligheid te bevorderen in onze samenleving. Geen theorie maar praten over wat we zelf kunnen bijdragen aan een vreedzame omgeving en samenleving.
Brigadegeneraal de Jong, Commandant van de 43e Gemechaniseerde Brigade gelegerd op de Johannes Postkazerne in Havelte, deelt zijn persoonlijke overwegingen op dit thema als militair met ons. Hij zal aangeven hoe we hiermee al 75 jaar vrede hebben in ons deel van de wereld, wat het ons heeft gebracht en hoe we deze vrede kunnen doorgeven.
De gespreksleider is Pieter Muller. De avond zal gehouden worden op dinsdag 20 oktober en begint om 20:15 in ’t Lam, Blokzijl. Uiteraard met alle geldende corona regels! Entree is €5,00 voor de koffie en thee. Om het als een gespreksgroep hanteerbaar te houden is de deelname beperkt. Opgave kan per mail bij pmuller2@freeler.nl.


Terug
 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl