> nieuws

Nieuws

28 januari 2019

Verslag Worldfellowships Day 2019

World Fellowships Day 27 januari 2019 in Fredeshiem

Rond de zeventig Doopsgezinde en ook Remonstrantse broeders en zusters, vrienden werden tussen half tien en tien uur verwelkomd op Fredeshiem met een kop koffie met een enorme brok gevulde speculaas.
Even na tien uur werd het welkomstwoord uitgesproken door zr. Klinefelter voorzitter van de Ring Zwolle. Aan het eind van haar welkomstwoord bedankte ze de aftredende penningmeester van de Ring br. Pol en stelde ze de nieuwe penningmeester, br Tuinstra, voor.

Vervolgens was er een korte dienst waarin Graddie Meijer en Gerke van Hiele voorgingen. Kernpunt uit de dienst was Leviticus vs 33-34: ‘Wanneer er een vreemdeling bij jullie in het land woont, dan mag je hem niet slecht behandelen. Integendeel: je moet hem behandelen alsof hij een geboren Israëliet is’. Naast een aantal liederen was er een migrantengebed en was er een korte overdenking over het feit dat we vaak  allemaal toch binnen onze eigen kringetje blijven en met moeite eruit komen. De dienst ging hierna direct over in een theatervoorstelling met drie personen: moeder, dochter en asielzoeker Agmoed uit Syrië. Treffend werden een aantal (voor)oordelen en feiten geschetst (ik zal en kan niet volledig zijn): Agmoed woont al drie jaar in de keurige straat maar moeder heeft hem nog nooit gezien. Moeder regelt zonder vragen telefonisch bij een vriendin spullen voor Agmoed. Dochter vraagt Agmoed waarom hij zo graag met zijn vrouw en kinderen naar het westen wil komen. Haar Marokkaanse schoolkameraad met ADHD ziet leren op school niet zo zitten. Hij zou als allochtoon toch nooit aan een baan komen. Hij is daarom maar naar Syrië gegaan en zich aangesloten bij IS. Ook jij Agmoed en je kinderen zullen als allochtoon in Nederland behandeld worden. ……..

Na de voorstelling werd er koffie gedronken en de zaal opnieuw ingericht zodat we met elkaar in groepjes ons konden buigen over een aantal vragen naar aanleiding van de voorstelling. In alle groepjes werd er geanimeerd verteld en geluisterd naar elkaar. Tot slot werden er door de ‘theatermoeder’ een aantal vragen gesteld aan hele zaal en die verspreid over de hele zaal door meerdere mensen beantwoord.
De bijeenkomst werd besloten met een dankwoord door de voorzitter Klinefelter gevolgd door een lunch.

Er kan terug gekeken worden op een zeer geslaagde World Fellowships day. Bij deze dank voor al diegenen die deze dag tot een succes hebben gemaakt.

 

Frans van der Meer, 27 januari 2019


Terug
 
  Meer informatie  
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl